meld u aan voor de nieuwsflits

infra & water

Wegen en water infrastructuur

Mobiliteit en een goed infrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden met economische vooruitgang. Istimewa Elektro levert een belangrijke bijdrage aan die vooruitgang door haar ruime kennis en expertise ter beschikking te stellen aan opdrachtgevers. Een vlotte doorstroming van het land- en scheepsvaartverkeer, veilige verbindingen, goede communicatie en overzichtelijke verkeerssituaties. Aspecten waarmee we dagelijks werken en waarbij al tijdens de ontwerpfase terdege rekening mee wordt gehouden. Goede geïntegreerde oplossingen zijn essentieel!

We hebben decennialange kennis en ervaring op het gebied van elektrotechnische installaties
Haringvlietbrug wegdek
Haringvlietbrug waterzicht
Infra Railterminal Cabooter

Infrastructurele infra water Projecten

In elke fase van een infrastructureel project kan Istimewa Elektro adviseren, ontwerpen, het projectmanagement voeren en de realisatie van de uitvoering voor haar rekening nemen. Istimewa Elektro is, juist door haar bescheiden omvang, in staat om zowel kleine als grote projecten voortvarend op te pakken en bezit hoogwaardige kennis en vakmanschap voor het realiseren van complexe infrastructurele installaties. Design, construct & maintain contracten zijn bekende activiteiten voor onze flexibele organisatie. Multidisciplinaire projectcombinaties zijn de sleutel naar goede, breed geïnteresseerde bouwprojecten. En dat is nu precies waar Istimewa Elektro naar streeft: Een optimaal net van wegen, waterleveringen, vaarwater en spoort dat 100% bereikbaar, 100% beschikbaar en 100% veilig is!

In de infra water techniek voeren we projecten uit met de nadruk op:

REFERENTIEPROJECTEN

Al onze referentieprojecten zijn per jaar terug te vinden op de projectpagina’s.

Onze klanten binnen het infra & water segment bevinden zich door heel Nederland en bestaan voornamelijk uit:

Bekijk onze referentieprojecten

Istimewa Elektro beschikt over zeer uitgebreide ervaring in de realisatie van projecten in diverse sectoren, zowel nieuwbouw, ombouw als renovatie. Wij laten u graag zien wat ons werk inhoudt via de referentieprojecten.