meld u aan voor de nieuwsflits

beheer, Service & onderhoud

Istimewa Elektro beschikt over zeer uitgebreide kennis van en ervaring in het organiseren en uitvoeren van (meerjarige) onderhoudscontracten voor preventief en correctief onderhoud aan bestaande en nieuwe installaties. Ons beheer, service en onderhoud is preventief en correctief te organiseren voor zowel nieuwe als bestaande installatie. Wij zijn in staat u zeer diverse mogelijkheden, variërend in diepgang en verantwoordelijkheden, te bieden. Kortom, alles tussen “onderhoud op regie” en “prestatiegaranties voor wat betreft beschikbaarheid en betrouwbaarheid” is mogelijk.

Welke afdeling is verantwoordelijk voor beheer, service en onderhoud ? 

Ten allen tijde staat bij ons een zorgvuldige afweging tussen kosten en baten voorop om voor u als klant een maximale toegevoegde waarde te creëren. Hiertoe heeft Istimewa Elektro de Maintenance visie ontwikkeld. Deze visie houdt in dat binnen de kaders van de duur en de eisen van het contract, de life cycle van de installaties en het storingsgedrag een “tailor made” aanpak wordt ontwikkeld. Wij passen hierbij diverse gestructureerde technieken toe, zoals bijvoorbeeld Reliability Centered Maintenance, om dit te realiseren.

Onze aanpak bestaat globaal uit de volgende elementen:

DIAGNOSTIEK EN METEN

beheer service en onderhoud

Meten is weten en dus een belangrijk onderdeel voor het stellen van een diagnose bij het oplossen van storingen. Onze serviceverlening beoogt een snelle en effectieve aanpak van de meest uiteenlopende problemen rondom roterende werktuigen. Informatie wordt verkregen vanuit trillingsanalyse, geluidsspectrum, thermografisch onderzoek, energiehuishouding, olieanalyse et cetera. 

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties ten aanzien van veiligheid (Arbo/NEN50110), functionaliteit, kwaliteit van roterende installaties en werktuigen. Vanuit de inspectieresultaten worden aanbevelingen gegenereerd voor directe verbeteringen en desgewenst een voorstel voor het lange termijn onderhoud.

De afdeling inspectie zorgt voor de bewaking op onze eigen kwaliteit maar ook voor het keuren, certificeren of opleveren volgens de geldende normering(en).

24/7 Storingsdienst en onderhoud

Istimewa Elektro is uw partner voor het oplossen van 24/7 storingen en onderhoud. Wij beschikken over een vakkundige en slagvaardige organisatie voor het opzetten en uitvoeren van een storingsdienst en onderhoud.