meld u aan voor de nieuwsflits

inspecties infra & water

Istimewa Elektro beschikt over gekwalificeerde inspecteurs die inspecteren in de diverse sectoren. De afdeling inspecties infra & water zorgt voor de bewaking op onze eigen kwaliteit maar ook voor het keuren, certificeren of opleveren volgens de geldende normering(en). Al onze producten worden eerst door onze inspectie afdeling beoordeeld en gekeurd alvorens ze aan de klant worden opgeleverd. Hierbij hoort een gedegen rapportage waarin alle bevindingen worden vermeld. Het uitvoeren van veiligheidsinspecties in opdracht behoort ook tot onze expertise.

ONZE AFDELING VOERT DE VOLGENDE Keuringen & INSPECTIES op gebied van infra & water UIT

NEN 3140

Dit is een veiligheidsinspectie om te toetsen of de installatie veilig is voor de gebruiker(s) en waarbij er bij de opdrachtgever een installatieverantwoordelijke (IV) is aangewezen.

NEN 1010-61

Dit is een opleveringsinspectie van elektrotechnische installaties waarbij wordt gekeken of de installatie voldoet aan de installatie-eisen volgens de NEN 1010.

NEN 1010-62

Dit is een periodieke inspectie van elektrotechnische installaties zonder installatieverantwoordelijke (IV) waarbij wordt gekeken of de installatie voldoet aan de installatie-eisen volgens de NEN 1010 en de installatie veilig is voor de gebruiker(s).

NEN-EN-IEC 60204-1

Dit is een inspectie van de elektrische veiligheid van machines en of er wordt voldaan aan de algemene eisen m.b.t. de elektrische uitrusting van de machine.

THERMOGRAFIE

Door onze level 1 en ITH gecertificeerde inspecteurs kan er een thermografisch onderzoek worden uitgevoerd. Na een gesprek met de opdrachtgever zal er doelgericht een onderzoek plaatsvinden. Dit kan zijn een “ondersteunend onderzoek” waarbij wordt gezocht naar hotspots of een “uitgebreid onderzoek” waarbij er wordt gezocht naar thermische gradiënten en/of afwijkingen in de installatie.

NEN-EN-IEC 61439

Deze inspectie richt zich op laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. Tijdens deze inspectie zal worden bepaald of de laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen voldoen aan de gestelde eisen. Voor elke laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen wordt een certificaat opgesteld waarin staat of er aan de eis wordt voldaan.

CONDITIEMETING VOLGENS NEN 2767-4

Met een conditiemeting wordt de technische kwaliteit van het gebouw of de installatie objectief en eenduidig vastgelegd. Zo kunnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd en heeft u een helder instrument voor vastgoedbeheer in handen. Ons specialisme richt zich op conditiemeting van infrastructurele werken.

NEN COMMISSIE

NEN is opgericht in 1016 en heeft sinds 2016 het predicaat Koninklijk. Ons bedrijf is als enkele jaren actief als commissielid NEC-64-9 (interpretatiecommissie van de NEN1010). Hiermee tonen we als bedrijf aan dat we dicht zitten bij normontwikkeling en dat we hier invloed op uitoefenen. Meer info over NEN vind je hier.

ENKELE VAN ONZE OPDRACHTGEVERS

Wat is het laatste Istimewa Nieuws?

Er is veel te vertellen en we vinden het ook erg leuk om #mooiwerk met u te delen. Ook verspreiden we intern nieuws over voortgang van projecten, medewerkers, event en meer. Ontdek het laatste nieuws zelf!