meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Prestatiecontract Oosterscheldekering | Rijkswaterstaat

Heijmans en Istimewa zijn als combinatie Scaldis aangewezen voor het onderhoud van de Oosterscheldekering in de provincie Zeeland.

Het prestatiecontract heeft een looptijd van vijf jaar met een optie voor twee keer twee jaar verlenging, met een totaalomvang van bijna 22 miljoen euro waarvan 8,5 miljoen voor Istimewa Elektro en 13,5 miljoen voor Heijmans. De combinatie Scaldis – wat ‘Schelde’ betekent – kreeg van opdrachtgever Rijkswaterstaat eerder al het beheer van de arealen Zee en Delta Zuid  en Zee en Delta Noord onder zich.

Inhoud opdracht prestatiecontract Oosterscheldekering 

De inhoud van het prestatiecontract Oosterscheldekering en de opdracht voor Heijmans en Istimewa omvat onderhoudswerkzaamheden en services, het monitoren van en informeren over de toestand van het areaal Oosterscheldekering; inclusief alle objecten en systemen. Het contract gaat in vanaf januari 2023. Het areaal bestaat uit de gehele stormvloedkering, de eilanden Neeltje Jans & Roggeplaat, de damaanzetten Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, de objecten Roompotsluis en Brouwerspuisluis, de Veersegatdam en de Brouwersdam inclusief dijken.

Meer informatie lees je op de website van Rijkswaterstaat 

prestatiecontract oosterscheldekering

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Meer informatie lees je op de website van Heijmans

deel dit bericht

overige nieuws