meld u aan voor de nieuwsflits

SAMENWERK EN ONDERHOUD COMBINATIE Heijmans en Istimewa Elektro

De combinatie Heijmans en Istimewa Elektro heet Scaldis, wat Schelde betekent. Scaldis is in Zeeland door Rijkswaterstaat aangewezen voor het onderhoud van drie prestatiecontracten namelijk:
  • Zuid
  • Noord
  • Oosterscheldekering

Onderhoud in het Zeeuwse gebied Zee en DeltaPrestatiecontract ZUID

Scaldis heeft het Zee en Delta Zuid contract aangenomen met de maximale kwaliteitsscore (vier maal een 10 voor dossiers en interview). Naast het reguliere onderhoud, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, wordt er onder andere ook een renovatie gepland van de deuren van de Westsluis. 
Het prestatiecontract is getekend voor vijf jaar met een optie op twee jaar verlenging en heeft samen een waarde van 16 miljoen euro.
 

Onderhoud in het Zeeuwse gebied Zee en Delta Prestatiecontract NOORD

In het prestatiecontract van Zee en Delta Noord gaat het om het uitvoeren van onderhoud, service en upgrade-werkzaamheden van diverse sluizen, een flink aantal bruggen, oevers en oeverbekleding en een gemaal. 
Het prestatiecontract heeft een looptijd van vijf jaar met een optie voor nog twee jaar verlenging en een totaalomvang van zo’n 30 miljoen euro. 
 

Onderhoud Oosterscheldekering Prestatiecontract OSK

De opdracht voor Scaldis omvat onderhoudswerkzaamheden en services, het monitoren van en informeren over de toestand van het areaal Oosterscheldekering; inclusief alle objecten en systemen. Het contract gaat in vanaf januari 2023. Het areaal bestaat uit de gehele stormvloedkering, de eilanden Neeltje Jans & Roggeplaat, de damaanzetten Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, de objecten Roompotsluis en Brouwerspuisluis, de Veersegatdam en de Brouwersdam inclusief dijken.
Het prestatiecontract heeft een looptijd van vijf jaar met een optie voor twee keer twee jaar verlenging, met een totaalomvang van bijna 22 miljoen euro. 
Scaldis Zeeland Neeltje Jans Oosterscheldekering

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Over Istimewa Elektro 

Istimewa Elektro is een zogeheten system integrator die verbinding legt tussen ontwerp, uitvoering en onderhoud van elektro installaties. Een systeem integrator is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het samenbrengen van componentsubsystemen tot een geheel en ervoor te zorgen dat die subsystemen samen functioneren, een praktijk die bekend staat als systeemintegratie. Ze lossen ook automatiseringsproblemen op. De opdrachtgevers bevinden zich door heel Nederland in de infrastructuur en in de watermarkt. 
 
De prestatiecontracten en de opdrachten van Rijkswaterstaat worden grotendeels verzorgd vanuit Terneuzen.
 
Contactpersonen in zake vragen over de uitvoering van de prestatiecontracten zijn de heren: