meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Provincie Noord-Holland en Istimewa Elektro werken samen in een bouwteam

De Provincie Noord-Holland en Istimewa Elektro werken in een bouwteam samen aan de centrale bediening van bruggen en sluizen in Noord-Holland

Op 19 april hebben de Provincie Noord-Holland en Istimewa Elektro een samenwerkverband in de vorm van een bouwteamovereenkomst getekend. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat medewerkers van de provincie en Istimewa in één team samenwerken aan het aansluiten van 10 bruggen op de bediencentrale Weg- en Waterhuis De lange Balk in Heerhugowaard. Dit is een unieke samenwerking voor alle betrokken partijen.

Voorafgaand aan deze fase werd op 1 februari van dit jaar gestart met een inrichtingsfase, die inmiddels succesvol is afgerond. Ook hier was Istimewa Elektro betrokken als samenwerkpartner. Na de afronding van de bouwfase -die nu is ingegaan- is het definitief ontwerp gereed en kan gestart worden met het voorbereiden van de daadwerkelijke ombouw. Voor de realisatie worden een of meer uitvoeringsovereenkomst(en) met elkaar afgesloten.

De fasering en gelaagdheid van de contracten dragen bij om de doelstelling van de provincie Noord-Holland te bereiken. Met de centrale bediening stimuleert de provincie het vervoer over water én verbetert de doorstroming op de wegen. Door de bediening van steeds meer bruggen vanuit één punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer en ontstaat er op termijn mogelijkheid voor verruiming van bedientijden. 

Lees meer over de bediencentrale Weg- en Waterhuis de Lange Balk in Heerhugowaard

provincie Noord-Holland 3
Provincie Noord-Holland
provincie Noord-Holland 2
provincie Noord-Holland 3
deel dit bericht

overige nieuws