meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart | Rijkswaterstaat

RIJKSWATERSTAAT HEEFT DE BEDIENING EN BESTURINGSSYSTEMEN VAN 18 BRUGGEN EN SLUIZEN VERVANGEN

Publicatie Rijkswaterstaat.nl: dinsdag 21 december 2021

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 9 maanden de systemen voor bediening en besturing van 18 beweegbare bruggen en sluizen in het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart vervangen. Istimewa Elektro is als opdrachtnemer gestart in april 2021 met Sluis I en Sluis II in het Wilhelminakanaal. Half december zijn als laatste de systemen van sluis Helmond aangepakt. De systemen kunnen er nu weer voor de komende jaren tegenaan.

Objecten zoals sluizen en stuwen op de vaarwegen kampen de laatste jaren vaker met storingen. Soms ligt een storing aan een incident, soms aan de ouderdom van een object of van de elektrische installatie. Er lopen verschillende onderhoudsprojecten en programma’s bij Rijkswaterstaat om één en ander aan te pakken, zowel op korte termijn alsook op lange termijn. Een deel van de storingen had te maken met verouderde industriële automatiseringssystemen die nog op 18 objecten aanwezig waren. De afgelopen maanden is daar flink aan gewerkt. Met deze werkzaamheden wil Rijkswaterstaat de beschikbaarheid van de Brabantse kanalen verbeteren, totdat de bediening- en besturingssystemen van alle op afstand bediende objecten in de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen, grootschalig aangepakt gaat worden.

Rijkswaterstaat bediende –naast de grote bediencentrale in Tilburg – vanuit 3 kleinere bediencentrales in Helmond, Schijndel en Oosterhout, 18 beweegbare bruggen en sluizen in het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. De bediening van alle 18 objecten vindt nu ook plaats vanuit de Bediencentrale Tilburg.

Afrondende werkzaamheden

De komende maanden vinden nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats. Onder andere in de bediengebouwen Helmond, Schijndel en Oosterhout waar we de technische ruimten aanpassen. Deze blijven overigens bestaan om lokale bediening mogelijk te maken indien noodzakelijk.

Onderhoud vaarwegen Zuid Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doet Rijkswaterstaat er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

deel dit bericht

overige nieuws