meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Beheer en onderhoud bediencentrale Heerhugowaard  

door Lars Leenders, november 2023

We spraken Lars Leenders onlangs omtrent zijn werk voor de provincie Noord-Holland. Hij is als projectmanager B&O, wat staat voor beheer en onderhoud en vooral de uitvoering van de afspraken in de contracten, gemiddeld genomen 3 dagen per week betrokken bij dit project in uitvoering. Lars is voor 3 jaar ingeleend via Faam assetmanagent waar hij werkzaam is. Ook is hij actief geweest als tendermanager bij ons bedrijf voor het project in Noord-Holland. De aanvang van de werkzaamheden dateren van juli 2022. Lars zijn verantwoordelijkheid is breed. Hij doet het overall project en contractmanagement, penvoering en de hoogovige planning. Maar ook zit hij de 2-wekelijkse voortgangsoverleggen voor en het maandoverleg, kwartaaloverleg en jaaroverleg. Istimewa Elektro fungeert via Lars als smeermiddel tijdens het project, hij zorgt dat de aansturing in de juiste richting blijft. 

bediencentrale Heerhugowaard Istimewa Elektro
Lars Leenders aan de desk van de bediencentrale te Heerhugowaard.

Samenwerken maakt ons sterker 

Het is de bedoeling dat medio eind januari 2025 minimaal 30 bruggen en sluizen aangesloten zijn op de bediencentrale te Heerhugowaard. Het kunner er ook meer zijn tegen die tijd. Daarna is er een mogelijkheid om twee keer de afspraken met een jaar te verlengen. De operationele  uitvoering van deze opdracht wordt gedaan door  Equans Zaandam. Wilco van Genderen is betrokken als manager engineering en Steffan Gebraad als technisch manager voor ABS. Samen met zijn Noord-Hollands team zijn ze wekelijks bezig met werkzaamheden om dit doel in 2025 te behalen.  

Istimewa Elektro, Yunex Traffic en Equans Zaandam werken nauw samen 

Er zijn nauwe samenwerking met externe partijen zoals Yunex Traffic en Equans uit Zaandam. Deze laatste voert in diverse fases de werkzaamheden in werkpakketten uit. 

  • Werkpakket 2: Operationeel ITIL Beheer 
  • Werkpakket 3: Technisch beheer 
  • Werkpakket 4: Borging cybersecurity 
  • Werkpakket 5: Aansluiten bruggen (nieuwe bruggen)  
  • Werkpakket 6: Aansluiten sluizen en sluis/brugcombinatie (nieuwe bruggen) samen met Unique Traffic 
  • Werkpakket 7: Operationele werkzaamheden Equans: ontworpen, gebouwd en onderhouden 
  • Werkpakket 8: Coördinatie en rapportage  

Het is een grote klus om alles in goede banen te leiden. Maar dankzij de hulp van Istimewa collega’s en externe partners, is het een doel dat haalbaar is en met succes afgerond zal worden.  

Lars heeft naast deze werkzaamheden meer Istimewa Elektro projecten onder zijn verantwoordelijkheid. Namelijk hij is ook actief als risicomanager op het project ‘Aansluiting Bruggen en Sluizen’ (ABS) en is hij nauw betrokken bij het ‘prestatiecontract Oosterscheldekering’ (OSK) 

bediencentrale Heerhugowaard Istimewa Elektro
deel dit bericht

overige nieuws