meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Burgemeester Peterssluis | Gemeente Bergen op Zoom

In opdracht van de Gemeente Bergen op Zoom werkt Istimewa in bouwteam-verband (in nauwe samenwerking met de gemeente) aan het vormgeven en ontwerpen van de Burgemeester Peterssluis.

Opdracht 2020: Net voor de zomer van 2021 moeten de sluis en bijbehorende brug weer aan de veiligheidseisen voldoen. We hebben als streefdatum 1 juni 2021. Het sluiscomplex wordt deels gerenoveerd en deels vernieuwd. Dat er iets moest gebeuren, was al langer bekend. Lees het artikel

De Burgemeester Peterssluis vormt de verbinding tussen de Theodorushaven en het Schelde-Rijnkanaal (SRK). Het complex bestaat uit een (voormalige) schutsluis (nu alleen keersluis) en een beweegbare brug. In verband met een gelijke waterstand van de haven en het SRK wordt er niet meer geschut met deze sluis en dient deze enkel als (nood)waterkering. 

De brug geldt, als verbinder van de beide kanten van de Theodorushaven, als een belangrijke weg voor het industrieterrein. 

Het vormgeven en ontwerpen van het Complex is gericht op de disciplines elektrotechniek, werktuigbouwkundig en Civiel. Voor het werktuigbouwkundig- en civiele ontwerp heeft Istimewa, Technisch Adviesbureau Sliedrecht ingehuurd.

Istimewa Elektro is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het gehele bouwteam, wat bestaat uit de vier fases:

Onderzoek renoveerbaarheid Brug;

Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO);

Opstellen Definitief Ontwerp (DO);

Afronden Offerterealisatie.

De afgelopen periode is het onderzoek naar renoveerbaarheid van de brug afgerond en is vastgesteld dat op basis van de nieuwe normen en richtlijnen de brug (inclusief aandrijving) in zijn geheel vervangen dient te worden, met uitzondering van de Hameistijlen en fundatie. Op basis van deze informatie is een start gemaakt aan het VO, waarin per onderdeel de scope van het gehele complex nader bepaald en uitgewerkt wordt. Eind September zal de VO fase worden afgerond, en eind november de DO fase.

Voor de afronding van de offerterealisatie-fase geldt dat Istimewa het recht heeft om op basis van het Definitief Ontwerp voor de realisatie (inclusief het onderhoud voor de jaren 1-3 met de mogelijkheid tot verlenging) een aanbieding voor de Uitvoeringsopdracht te doen. Gepland staat dat de uitvoering start in het voorjaar van 2020.

Als bouwteam zitten we elke dinsdag bij elkaar in het kantoor van Fluor te Bergen op Zoom. Vanuit Istimewa zijn daarbij gemiddeld 3 werknemers van verschillende divisies aanwezig namelijk van projectleiding, engineering en een kostendeskundige.

deel dit bericht

overige nieuws