meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Cabooter Group Railterminal in Venlo

Sinds begin februari 2020 werkt Istimewa Elektro aan het ontwerpen en uitvoeren van de railterminal te Venlo. De Cabooter Group is de opdrachtgever en gaat ook de railterminal beheren.

Cabooter Railterminal 

Sinds begin februari 2020 werkt Istimewa Elektro aan het ontwerpen en uitvoeren van de railterminal te Venlo. De Cabooter Group is de opdrachtgever en gaat ook de railterminal beheren. Vanuit deze locatie worden in eerste instantie goederen verstuurt door heel Europa en verder door de wereld valt ook onder de mogelijkheden. Het is de grootste inlandse terminal voor het laden en lossen van containers die volledig elektrisch bereikbaar is. Op de railterminal kunnen per dag 12 treinen worden geladen en gelost. Dit ‘volume’ zorgt ervoor er minder vrachtwagens op de weg moeten om vracht te verplaatsen. Vervoer over het spoor is volgens het ontwikkelbedrijf ‘Greenport Venlo’ beter voor het milieu dan vervoer over de weg vanwege de afname van de uitstoot van CO², fijn stof en stikstof. 

LANGDURIGE SAMENWERKING

Het doel is het totale werk op te leveren begin 2021. Arno Serier is de projectleider die Istimewa Elektro bij dit project vertegenwoordigt. Hij geeft leiding aan de ontwerpafdeling en uitvoering. Hij organiseert het inkopen van de benodigde materialen en houdt contact met de klant over de voortgang, wensen en planning. 

We zijn door dit werk een langdurige relatie aangegaan en vinden het belangrijk deze solide op te bouwen. De wens een langdurige relatie op te bouwen is door beide partijen uitgesproken. Vanuit deze wens gaan we aan de slag met elkaar. De onderlinge communicatie en wederzijds vertrouwen in elkaar is essentieel om het project succesvol af te ronden. 

Eindresultaat railterminal 2020

DE TOTALE ‘ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE’ OPDRACHT

Het ontwerpen en realisatie van de gehele elektrotechnische installatie. De complete elektrotechnische installatie begint bij een 20kV voedingsnet met daaraan transformatorstations die het spanningsniveau naar de reguliere 400/230V brengen. Deze stations voeden de 22 lichtmasten over het gehele terrein. Daarnaast zijn er toegangspoorten en slagbomen voor de toegang tot het terrein die op verschillende wijze bedient kunnen worden. Voor de toegang van de treinen zorgen wij voor de elektrische aansturing van de 20 wissels. Op het terrein zijn pompen aanwezig voor het afvoeren van afvalwater en een blusnet. Ook hiervoor leveren wij de besturingen. 

SAMENWERKEN IS ONZE KRACHT

Vanuit Istimewa Elektro en Stork zijn Christian Lieuwens en Stefan van Duijn, als ontwerpers via de tekenkamer, hardware ondersteund. Erik Frenks is betrokken in verband met de software besturingen. Hugo Rustige en de afdeling werkvoorbereiding kopen materialen in. De afdeling kastenbouw bouwt diverse besturingskasten. En tenslotte Ad Ova, Jaap van de Vreede en Ferry Hoondert in de uitvoering op locatie. De interne afdelingen waar het nauwst mee samengewerkt wordt zijn Engineering en Technical. De kracht van Istimewa Elektro ligt erin dat er veel interne kennis aanwezig is en waar nodig beroepen we op ons op kennis vanuit Stork. 

Istimewa Elektro werkt voor dit project ook nauw samen met diverse bedrijven; 

  • Industrielicht voor de lichtmasten, 
  • Van Wingen, voor het noodstroomaggregaat, 
  • Ecotax, voor de schrikdraadbeveiliging, 
  • Stork Elsloo voor het ontwerp en de realisatie van de hoogspanningsinstallatie,
  • Batenburg voor de levering van de transformatorstations. 

We vinden het belangrijk de wensen van de klanten aan te horen, ideeën te bespreken en mee te denken met hen. Bij dit project is dit ook van toepassing, het zelfs mede de reden dat Istimewa Elektro dit project gegund is. Onze kracht ligt in samenwerken en open communiceren, het geeft de garantie dat het totale project goed komt!

Het terrein bij aanvang de werkzaamheden

Arno Serier, projectleider Istimewa Elektro | Afdeling Technical

Arno is is gemiddeld 3 dagen per week bezig met het project ‘railterminal Venlo’. De overige 2 werkdagen is hij betrokken bij meerdere Istimewa Elektro projecten zoals Evides Ouddorp, Evides Wranghe, Evides Zandvliet, de C.Ro Rotterdam doorlopende projecten en brengt hij aanpassing aan bij actuele tenders van diverse bruggen, keringen en sluizen.

De manier van werken en samenwerken aan project ‘railterminal Venlo’ maakt voor hem een groot verschil. Dit is wat hij er zelf van zegt: “Het is gewoon een hartstikke leuk project met beperkte uitgangspunten waarin het aan Istimewa Elektro is om de wensen van de klant op een goede manier invulling te geven. Niet alleen een nette elektrotechnische installatie maar ook een passende op basis van de jarenlange ervaring binnen het bedrijf en de partners waarmee we werken.” 

Bij aanvang van het project was de plek waar de railterminal zou komen een lege vlakte. Om een beeld te vormen van hoe de railterminal er uiteindelijk uit kwam te zien, maakte Arno een ontwerp. Hierop verwerkte hij de uit te voeren elektrotechnische opdrachten die Istimewa Elektro zou uitvoeren, kortweg alles waar een elektro draadje aan moest was de verantwoordelijkheid van Arno om te verwerken in zijn ontwerp. 

Overzicht gebied in ontwerpfase

Het eindresultaat van de werkzaamheden

deel dit bericht

overige nieuws