meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Groot onderhoud 10kV installatie Krammersluizen | VolkerInfra

In 2019 begon het project met voorbesprekingen samen met Rijkswaterstaat. Na de vaststelling van de scope van de werkzaamheden is het geheel afgeprijsd en is medio augustus 2020 de opdracht ontvangen. Daarna zijn wij gestart met de voorbereidingen. De uitvoering is inmiddels, januari 2021, vrijwel gereed op het testen van een gereviseerd hoogspanningsveld en de onderhouds- en NEN 3840 inspectie rapportage na.

Onlangs interviewden we Joey Smet. Hij is de hoofduitvoerder binnen de afdeling Maintenance en tevens werkverantwoordelijke laag – en hoogspanning bij het project ‘Groot onderhoud 10kV installatie Krammersluizen’. Istimewa Elektro voert in opdracht van VolkerInfra vaarwegen Zeeuwse Delta de werkzaamheden uit. Istimewa Elektro is verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van deze opdracht. 

LOOPTIJD OPDRACHT

In 2019 begon het project met voorbesprekingen samen met Rijkswaterstaat. Na de vaststelling van de scope van de werkzaamheden is het geheel afgeprijsd en is medio augustus 2020 de opdracht ontvangen. Daarna zijn wij gestart met de voorbereidingen. De uitvoering is inmiddels, januari 2021, vrijwel gereed op het testen van een gereviseerd hoogspanningsveld en de onderhouds- en NEN 3840 inspectie rapportage na. Istimewa Elektro doet voor VolkerInfra reeds al diverse NEN 3840 activiteiten op de locaties waar eigen 10kV installaties zijn binnen Zee en Delta. 

SAMENWERKEN ONZE KRACHT

De gehele klus is door de afdeling Maintenance en in nauwe samenwerking met Stork High Voltage uitgevoerd. Alex Maessen (in de aanloopfase) en Mark Hermans met zijn collega’s in het bijzonder, werknemers van Stork High Voltage, hebben nadat Istimewa Elektro de installaties veilig had gesteld, de nodige mechanische en elektrische onderhoudshandelingen en beproevingen verricht. Dit aan stations, velden en tevens alle 10kV kabels en beveiligingen die gemeten en getest zijn. Istimewa Elektro heeft in dit werk de rol van werkverantwoordelijke laag – en hoogspanning opgepakt. Voor de veilige uitvoering van alle werkzaamheden zijn schakelbrieven opgesteld i.s.m. de TIV ( Technisch Installatie Verantwoordelijke) van Rijkswaterstaat. Alle schakel – en veiligstel handelingen en noodvoorzieningen om deel installaties onder spanning en functioneel te kunnen houden, zijn door Istimewa Elektro voorzien.

JOEY DEELT ZIJN ERVARING ALS HOOFDUITVOERDER

Joey is in de voorbereidingsfase circa 16 uur per week bezig geweest met dit project. Tijdens de uitvoeringsfase was zijn inzet gemiddeld rond de 48 uur per week. Ook waren er 8 mensen gelijktijdig bezig met uitvoerende werkzaamheden.

Dit vertelt hij er zelf over; “Het was best een uitdagend project. Omdat de opdrachtgever zo min mogelijk hinder wenste en de opbouw van de installaties dit eigenlijk vrijwel niet mogelijk maakten. Ook de omstandigheden rond COVID19 maakte dat er goed gekeken moest worden hoe veilig en verantwoord de werkzaamheden uit konden worden gevoerd.  We hebben daarom in nauw overleg met Volkerinfra en Rijkswaterstaat de werkzaamheden in korte gerichte blokken uitgevoerd in kleine teams met alle nodige veiligheidsmaatregelen. Hier en daar hebben we het gecombineerd met andere reeds lopende onderhoudswerkzaamheden. Doordat Istimewa Elektro gedegen kennis heeft van dit object en er een goede gemotiveerde inzet was van alle betrokken partijen, zijn de werkzaamheden conform planning en verwachting van opdrachtgever verlopen. Rijkswaterstaat is hierdoor komende jaren weer verzekerd van een goede en veilig werkende 10 kV installatie.” 

Naast deze opdracht is Joey met name actief in de VIVZD / VIOSK en VITOP contracten. Dit zijn de ‘natte’ infra objecten van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Binnen deze contracten werken dagelijks gemiddeld 15 tot 20 monteurs. Ieder van hen begeleid hij in het veld. De werkzaamheden zijn heel divers van onderhoud , begeleidingen en inspecties tot vernieuwingen van (deel) installaties.

Eerdere informatie over het project

deel dit bericht

overige nieuws