meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Modernisering bediening op afstand bruggen en sluizen

Met het project “Modernisering bediening op afstand” heeft Istimewa, a Stork company, het voor Rijkswaterstaat mogelijk gemaakt om de efficiëntie en de veiligheid op de vaarwegen in Noord-Brabant en Midden-Limburg te verhogen. Door de zogenaamde corridorbediening ontstaat een betere afstemming tussen bruggen en sluizen: een zogenaamde groene golf. De centrale bediening maakt het bovendien eenvoudiger om sluizen en bruggen 24/7 te bedienen. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de uniforme bediening is op een hoger niveau gebracht waardoor er minder storingen zijn voor zowel scheepvaart als wegverkeer.

Modernisering bediening op afstand bruggen en sluizen

UITDAGING

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid van Nederland over water. In Brabant en Midden-Limburg doet Rijkswaterstaat dit door de bediening van bruggen en sluizen te moderniseren en te centraliseren zodat de kanalen beter worden benut en schepen sneller kunnen doorvaren. Rijkswaterstaat wil alle objecten in dit areaal vanuit een nautische bediencentrale in Tilburg gaan bedienen. Om dit mogelijk te maken moet ook de centrale in Tilburg gemoderniseerd en uitgebreid worden. De vernieuwing van de techniek in de bruggen en sluizen en het onderhoud aan deze objecten kan hinder opleveren voor het scheepvaart- en wegverkeer. Rijkswaterstaat streeft ernaar om deze hinder zoveel mogelijk te beperken.

OPLOSSING

Voor de centralisering van de bediening van bruggen en sluizen heeft Istimewa in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat een nieuw bedieningsconcept ontwikkeld. Het project startte met een eisenanalyse van de klant. Op basis hiervan is een ontwerppresentatie gemaakt, waarbij wij onze interpretatie van het nieuwe bedieningsconcept hebben getoond. Toen bleek dat dit overeenkwam met de wensen van de klant, is het ontwerpproces gestart: het ontwerpen van de hardware en het schrijven van de software. Gedurende het gehele proces is Rijkswaterstaat door middel van workshops nauw betrokken geweest. Hiermee werd juiste afstemming van wensen en eisen geborgd en werd draagvlak gecreëerd voor de gekozen oplossingen. 

Op basis van dit nieuwe concept is de Nautische Centrale Tilburg ontwikkeld en gebouwd: een zaal van 15 bij 15 meter waarin vanuit 8 duo-werkplekken met elk 6 schermen alle 27 bruggen sluizen in het gehele areaal kunnen worden bediend. Istimewa was ook voor het ontwerp en de bouw van deze ruimte de hoofdaannemer: van vloerbedekking tot automatisering en van beeldscherm tot prullenbak. Het bedieningsconcept vormde ook de basis voor het ombouw van alle objecten. Voor ieder individueel object is een apart ombouwplan gemaakt. De verschillende typen objecten hadden elk hun eigen karakteristieken: ophaalbruggen, draaibruggen, hefbruggen en sluizen, met bijbehorende signalering, slagbomen, verkeerslichten, geluidssignalen, video installaties, beveiliging etc.

Daarnaast verschilden de leeftijd van de assets, complexiteit van elektrische installatie en automatisering en type/merk automatisering. Dit diende allemaal afgestemd te worden op het overkoepelende bedieningsconcept op afstand. Na dit voortraject startte de daadwerkelijke ombouw en aansluiting van de 27 bruggen en sluizen op de nautische centrale in Tilburg. Dit liep uiteen van het aanbrengen van een schil om de bestaande automatisering tot de volledige ombouw van de totale elektrische installatie en automatisering van een object.

RESULTAAT

Met het project “Modernisering bediening op afstand” heeft Istimewa, a Stork company, het voor Rijkswaterstaat mogelijk gemaakt om de efficiëntie en de veiligheid op de vaarwegen in Noord-Brabant en Midden-Limburg te verhogen. Door de zogenaamde corridorbediening ontstaat een betere afstemming tussen bruggen en sluizen: een zogenaamde groene golf. De centrale bediening maakt het bovendien eenvoudiger om sluizen en bruggen 24/7 te bedienen. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de uniforme bediening is op een hoger niveau gebracht waardoor er minder storingen zijn voor zowel scheepvaart als wegverkeer.

De grootste uitdaging van het project was het omgevingsmanagement. Om de overlast te beperken was het belangrijk dat zowel het wegverkeer als het scheepvaartverkeer op de hoogte was van eventuele stremmingen en omleidingsroutes. Het was daarbij cruciaal dat de ombouwtijden en daarmee de stremmingen zo kort mogelijk waren. Dit hield veelal in dat vrijdagavond om 20.00 uur werd gestart met de ombouw en dat alles maandagochtend 6.00 uur, en vaak eerder, werd opgeleverd.

deel dit bericht

overige nieuws