meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Onderhoudscontract Maasbracht beëindigd | Rijkswaterstaat

Op 8 januari 2021 is het onderhoudscontract Maasbracht MB1.5 beëindigd. Na de nodige jaren onderhoud aan de bediencentrale Maasbracht en de op afstand bediende objecten is er nu een einde gekomen aan het contract. De klant RWS is zeer tevreden over onze prestaties van de afgelopen jaren, de functionaliteit en prestaties van het areaal zijn goed in stand gehouden en op een aantal punten zelfs verbeterd.

Highlight:

Er zijn nieuwe installaties toegevoegd. Waaronder het uitbreiden van de infrastructuur marifoon langs het Julianakanaal. Het Julianakanaal in Limburg is aangepast om grotere en langere schepen te accommoderen. Dit is gebeurd door onder meer het kanaal te verdiepen en het creëren van twee passeerplaatsen. Om ervoor zorg te dragen dat het scheepvaartverkeer met deze grotere schepen veilig kan navigeren heeft Istimewa Elektro een marifoon systeem geplaatst. Hiermee kan het schip-schip marifoonverkeer over het gehele gebied worden ondersteund. De schippers hebben dan onderling zelf de mogelijkheid te coördineren hoe ze elkaar oplopen en/of passeren. En gebruik maken van de passeerplaatsen en de bredere gedeelten van het kanaal. Er wordt een apart marifoonkanaal ingericht voor deze vorm van schip-schip communicatie. De onderlinge communicatie wordt m.b.v. een voice recorder opgeslagen en kan worden teruggeluisterd op een werkplek in het Nautisch Centrum in de Bediencentrale Maasbracht.

Het jaarlijks uitvoeren van de Functionele Inspecties & Tests (FIT). 

De uitvoering hiervan neemt plaats gedurende een beschikbaar gesteld tijdslot van 8 uur. Dit zonder stremming van de scheepvaart en met 25 deelnemers wordt een compleet draaiboek doorlopen met tientallen testen. Behalve de bediencentrale dienen ook de gekoppelde objecten in het areaal functioneel te blijven gedurende de tests, rekening houdend met de reguliere scheepvaart. Naast de functionele testen die door Istimewa Elektro zijn uitgevoerd test RWS zelf haar calamiteiten plan. Dit doen ze door van centrale bediening over te gaan op decentrale bediening. Het personeel blijft zo op de hoogte van de procedures en werkwijze decentrale bediening. Istimewa Elektro test de redundantie van het bedieningssysteem, de No-Break installatie en diverse veiligheidsfuncties. RWS heeft hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van de bediencentrale. Het is ons gelukt om de beschikbaarheid van de bediencentrale gedurende de 4 jaar van het onderhoudscontract op 100% te houden. Knappe prestatie van het onderhoudsteam!

De transitieperiode naar de nieuwe onderhoudsaannemer is afgerond, inmiddels is de nieuwe onderhoudsaannemer gestart met het tussen contract MB1.75. Wij richten ons op het opvolgende nieuwe contract MB2.0 waarin groot onderhoud plaatsvindt op alle grote objecten in Limburg. Het betreft een grote vervangingsopgave van het bedienings- en besturingssysteem. Ondertussen is het onderhoudsteam van Maasbracht aangesloten bij het onderhoudsteam TB2020 in Brabant.


Lees meer over werkzaamheden aan dit project 

deel dit bericht

overige nieuws