meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

OSK | Oosterscheldekering

We hebben diverse opdrachtgevers en hierdoor een diversiteit aan uit te voeren elektrotechnische projecten op en rondom dit majestueuze bouwwerk.

OOSTERSCHELDEKERING | DOOR ANTOINE WITKAM

Aan de Oosterscheldekering werkt Istimewa Elektro zowel als hoofd- als onderaannemer. Rijkswaterstaat is de beheerder van de Oosterscheldekering en verantwoordelijk voor het onderhoud. Nederlands grootste stormvloedkering werd gebouwd tussen 1976 en 1986. Zonder twijfel is stormvloedkering van de Oosterschelde het meest indrukwekkende waterkerende bouwwerk van Nederland.

We hebben diverse opdrachtgevers en hierdoor een diversiteit aan uit te voeren elektrotechnische projecten op en rondom dit majestueuze bouwwerk.

De Oosterscheldekering is een waterkering in Nederland, onderdeel van de Deltawerken. Het is tevens een 9 kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, deel van de N57. Deze waterkering is een afsluitbare stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen. Bij een verwachte waterstand van +3,00 m NAP worden de schuiven gesloten vanuit de bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans. Als hier niemand aanwezig is, zullen de schuiven bij +3 m NAP automatisch sluiten. Sinds de ingebruikname in 1986 zijn de schuiven 27 maal gesloten geweest afgezien van 4 uitgebreide test sluitingen per jaar. Behalve deze grote test worden de schuiven elke 14 dagen getest door ze 1 meter te bewegen.

Op een video, gemaakt door Rijkswaterstaat tijdens de Instawalk, nemen we jou mee op de kering.

De bron van deze video en informatie over de Instawalk op https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkeringen/deltawerken/oosterscheldekering

Bekijk de video

http://www.youtube.com/embed/-ojYIe40VTQ?wmode=transparent

Oosterscheldekering Neeltje Jans
deel dit bericht

overige nieuws