meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Renovatie Burgemeester Peterssluis | gemeente Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – De Burgemeester Peterssluis verkeert in dusdanig slechte staat dat renovatie niet langer kan wachten. De enorme klus voor 4,2 miljoen is gegund aan Istimewa Elektro. We zijn zo snel mogelijk met de werkzaamheden begonnen. Steffan Gebraad is de projectleider verbonden aan deze opdracht. Je leest verder in dit artikel een uitgebreid interview met hem over dit project.

Bekijk de aftermovie en hoor onze medewerkers aan het woord.

In het voorjaar van 2021, net voor het zomerseizoen begint, moeten de sluis en bijbehorende brug weer aan de veiligheidseisen voldoen. Het sluiscomplex wordt deels gerenoveerd en deels vernieuwd. Dat er iets moest gebeuren, was al langer bekend. Nog 4,2 miljoen van 5 miljoen overAl in november 2018 is een aanbestedingsprocedure opgestart voor de renovatie. De gemeenteraad heeft daarvoor bijna vijf miljoen euro op de plank gelegd. Van dat bedrag is nu nog 4,2 miljoen over. De afgelopen jaren zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden en noodoperaties uitgevoerd.
De Burgemeester Peterssluis dateert uit 1964 en ligt aan de Van Konijnenburgweg. De elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties inclusief de besturings- en controlesystemen zijn verouderd en versleten. De sluis en brug leveren een belangrijke bijdrage aan de infrastructuur van het industrieterrein Noordland en de Theodorushaven, die in verbinding staat met het Schelde Rijnkanaal.
Risico’sIstimewa Elektro voert het werk uit, ook zijn we de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij het onderzoek naar de hersteloperatie van het complex. Het is een omvangrijk en ingewikkeld project wat risico’s met zich meebrengt. We tekenden dan ook voor drie jaar onderhoud. Dat de gemeente weet dat we kwaliteit leveren speelde mee bij de gunning. Istimewa is namelijk volledig op de hoogte van de onderhoudsstatus van de sluis. 
Nu renoveren en vernieuwen is de enige reële mogelijkheid. Na afloop van de werkzaamheden moet de sluis weer dertig jaar meekunnen en is deze voorzien van het Europese veiligheidskeurmerk.

Eerdere opdracht aan de Burgemeester Peterssluis


Interview met Steffan Gebraad, projectleider

De opdracht voor de renovatiewerkzaamheden van de Burgemeester Peterssluis is door de gemeente Bergen op Zoom verleend op 04 juni 2020. De oplevering van het totale project is een jaar later gepland op 1 juni 2021. De opdrachtgever Gemeente Bergen op Zoom heeft het volle vertrouwen in de kundige en professionele aanpak van Istimewa Elektro en liet dit blijken door deze renovatie opdracht aan Istimewa Elektro te gunnen. 

De projectmanager, de gunning en meer

Steffan Gebraad is de projectmanager verbonden aan dit project. Zijn interne functiebenaming is projectleider. Hij is tussen de 20 á 40 uur per week betrokken bij het project. 

De gunning van de renovatie komt voort uit een succesvol doorlopen bouwteam fase, waarbij de Gemeente Bergen op Zoom samen met Istimewa Elektro het ontwerp heeft bepaald. 

Hierbij zijn de 3 doelstellingen van de gemeente altijd prioriteit geweest:

 • Het in staat stellen van het – door de gemeente – afgeven van een CE markering 30 jaar vrij van – grote – onderhoudskosten
 • Invulling geven aan de eisen van de klant, gemeente Bergen op Zoom
 • Veiligheid voor zowel bedienend als onderhoudspersoneel

Verder heeft Steffan nog ‘Vervanging Beslis en Besturingssysteem stormvloedkering Ramspol’ en ‘MAN Project’ (vervanging AIS systeem Noordzee) in zijn orderportefeuille. Zijn weken zijn goed gevuld! 

Renovatie aan de Burgemeester Peterssluis

Na de renovatie gaat er een garantieperiode van 9 maanden in die opgevolgd wordt door een 3 jarig onderhoudscontract. Het hele project bestaat uit 2 delen namelijk de ophaalbrug en de sluis renoveren. Op 24 augustus 2020 starten de uitvoeringswerkzaamheden op locatie, beginnend bij het leggen van de grondkabels omdat na 01-10-2020 niet meer gegraven mag worden in de primaire waterkering.

OPHAALBRUG: OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

 • Nieuw stalen brugval met hoofd draaipunten en opleggingen
 • Nieuwe brugaandrijving, twee elektrisch gekoppelde aandrijvingen in de hameistijlen
 • Nieuwe stalen balans met ballastgewicht en hoofddraaipunten op hameistijlen
 • Nieuwe hangstangen
 • Nieuwe elektrische bediening- en besturingsinstallatie
 • Nieuwe afsluitbomen
 • Nieuwe stalen rij overgangen

SLUIS: OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN

 • 4 stuks nieuwe toegangsluiken op kelders
 • 4 stuks nieuwe onderhoudsluiken op kelders
 • 4 stuks nieuwe toegangstrappen in kelders
 • 4 stuks nieuwe luiken op kabelschachten in de kelders
 • Nieuw leuningwerk rondom de sluiskolk
 • Nieuw bordes met leuningwerk op sluisdeuren bovenhoofd
 • Nieuwe toegangstrappen naar bordessen remmingwerken havenzijde
 • Aanpassen leuningwerk in kelders
 • Nieuwe elektrische bediening- en besturingsinstallatie
 • Nieuw hekwerk met toegangspoort rondom het sluisterrein
 • Uitvoeren betonreparaties

SAMENWERKING MET EXTERNE PARTIJEN

Om het project tot een succes te maken is er samenwerking nodig met andere partijen buitenom Istimewa Elektro. Bij dit project werken we nauw samen met Solidd die als werktuigbouwkundig aannemer betrokken is. Boonzaaijer als civiele aannemer, Lobocom voor de audio en CCTV taken en Technisch Adviesbureau Sliedrecht als adviseur WTB. 

WAT NEEMT ISTIMEWA ELEKTRO VOOR ZIJN REKENING? 

We zijn hoofdaannemer van de renovatie en verantwoordelijk voor de algehele renovatie. Dit geldt voor de disciplines E (Elektrotechnisch) , C (Civiel) en W (Werktuigbouwkundig). De projectmanager is verantwoordelijk voor het eindresultaat, de planning en de controle op de uit te voeren werkzaamheden. 

EEN TEAM MET EEN GOEDE ENERGIE: BETROKKEN EN GEMOTIVEERD

Er zijn meerdere medewerkers betrokken bij het project. Dat kan ook niet anders als je beseft hoeveel werkzaamheden er uitgevoerd worden. We sommen ze voor je op:

 • Jasper Rentmeester, Hoofduitvoerder
 • Remco de Vos, voorman E&I
 • Rene Lous, Monteur E&I
 • Sjaak Bakker ,werkvoorbereider
 • Marc van den Berge & Kylian Huigen, Hardware Engineers
 • Matthijs Suurmond, Lead Engineer
 • Marco Boone, Teamleider Software
 • Dick Plaisier, Veiligheidsdeskundige
 • Jacco Joziasse, projectleider t.b.v. onderhoud gedurende renovatie / meerjaren onderhoud

Er zijn nog meer medewerkers betrokken die een rol hebben, maar die worden in een later stadium ingevuld. De interne afdeling die zich verbinden aan deze opdracht zijn Projecten, Engineering, Werkvoorbereiding en Maintenance.

HEROPENING OP 28 MEI 2021

Lees de diverse krantenartikelen

deel dit bericht

overige nieuws