meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Stormvloedkering Ramspol | Rijkswaterstaat

De Stormvloedkering Ramspol (SVKR) is een kerende constructie met een overspanning van circa 300 meter in het Ramsdiep en de Ramsgeul, samengesteld uit drie opblaasbare balgen en een dijklichaam. Bij normale waterstand liggen de balgdoeken opgevouwen in een drempel op de waterbodem, zodat scheepvaart ongehinderd doorgang kan hebben. Zodra de watercondities vooraf ingestelde grenswaarden overschrijden, wordt de installatie geactiveerd. Door lucht en water in de balgen te pompen komen deze omhoog en komt de kerende werking tot stand.

Het Beslis- & Besturingssysteem is het geheel aan hard- en software dat benodigd is voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. Het doel van deze opdracht is om het huidige beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol (SVKR) te vervangen. Daardoor moet de veiligheid, het autonoom bewaken, beslissen, besturen en bedienen (functionaliteit) en daarmee de betrouwbaarheid van de stormvloedkering Ramspol voor langere tijd gewaarborgd blijven.

Op hoofdlijnen omvat vervanging van het Beslis- en Besturingssysteem de volgende werkzaamheden

  • Het opstellen van (detail)ontwerpen, waarin onderbouwd inzichtelijk wordt gemaakt hoe aan de gestelde eisen zal worden voldaan;
  • Het installeren van een nieuw Beslis- en Besturingssysteem bestaande uit: controllers, (remote) I/O-modules, systemen ten behoeve van visualisatie en bediening;
  • Het installeren van (lokale) bedienplekken;
  • Het installeren van apparatenkasten
  • Het uitvoeren van het preventief en correctief onderhoud gedurende 3 jaar.

Planning Stormvloedkering Ramspol
2020 – 2021

deel dit bericht

overige nieuws