meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Pilot project Verkeer en Infra bij Scalda afgerond

Vanaf april ’24 gingen tweedejaarsstudenten die de uitstroom Elektro hadden gekozen, vanuit vier perspectieven (scheepvaart, treinverkeer, wegverkeer en infrastructuur) aan de slag met ‘alle’ techniek die vanuit de elektrotechnische beroepscontext samenkomt in het gebied rond de Sloe-brug in Vlissingen.

verkeer en infra

Vier projectgroepen studenten werkten elk vanuit één perspectief aan deelthema’s, zoals:

  • Verlichting en seinen voor scheepvaart en treinverkeer
  • Bediening op afstand van bruggen
  • Camerabewaking
  • Elektrische voeding bij verkeersknooppunten
  • Aansturing slagbomen
  • Regeling verkeerslichten
  • Beveiliging voor voetgangers en fietsers

Zo werden er ook gastlessen verzorgd door verschillende werkveldpartners, zoals de Provincie Zeeland, die een gastles gaf over het beheer van objecten zoals de Sloe-brug. Hierbij werd uitgelegd hoe dergelijke projecten worden gerund, wat een ‘hoog over’ beeld bood van het belang van werkende techniek en bedrijfszekerheid in infraobjecten waar diverse verkeersstromen samenkomen. Daarnaast werden er gastlessen gegeven door Istimewa Elektro, Sea & Shore, Stedin, Telecom & Security, NS en Croonwolter&Dros.

Het doel van het project was om de tweedejaars studenten van de opleiding Technicus Engineering praktische ervaring te bieden in de elektrotechnische beroepscontext met betrekking tot verkeer en infrastructuur. De studenten werkten in projectgroepen aan het ontwerp en de bouw van een schaalmodel van de Sloebrug, waarbij ze kennis en vaardigheden integreerden en toepasten. Daarnaast werd er een hybride leeromgeving zonder lesrooster gecreëerd, waarin een sterke samenhang tussen alle lesplanonderdelen werd nagestreefd. Er werd een sterke koppeling tussen theorie en praktijk gerealiseerd, mede door samenwerking met het werkveld via gastlessen, bedrijfsbezoeken en workshops. Studenten konden ontwerpprincipes en onderwijsmodules uitproberen, evenals ‘assessment for/as learning’. Optioneel werden er ook opdrachten vanuit bedrijven aangeboden.

Bron nieuwsbrief Scalda

verkeer en infra
deel dit bericht

overige nieuws