meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Vervanging Beslis-en Besturingssysteem Stormvloedkering Ramspol | Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat is Istimewa druk bezig met de vervanging van het Beslis-en Besturingssysteem van de Stormvloedkering Ramspol. Na een periode van bijna twee jaar, die in nauwe samenwerking met RWS is doorlopen, naderen we op dit moment het einde van de laatste ontwerpfase (de unit & systeemtestfase).

De kasten zijn reeds gebouwd, en zijn voorzien van een complete testopstelling om op de locatie in Vlissingen de integratie (iST) en FAT testen uit te gaan voeren. Wanneer de testen succesvol zijn doorlopen, gaat RWS de software nog ca. 13 weken doortesten in Lelystad, om er zeker van te zijn dat er geen ‘’onverwachte / niet gewenste ’’ situaties kunnen voordoen.
Als alles goed gaat en alle testen zijn succesvol doorlopen, zullen na (einde) stormseizoen de uitvoeringswerkzaamheden op locatie gaan starten. Doorlooptijd van de uitvoerings-en inbedrijfstellingswerkzaamheden op locatie zullen ca. 6 weken in beslag nemen, waarna RWS de Installatie nog gaat SAT testen. Doelstelling is dat voor de start van het stormseizoen (oktober 2022) de installatie volledig in bedrijf en doorgetest is.
Mocht je vragen hebben over dit project kun je terecht bij Wilco van Genderen en Steffan Gebraad.

Lees meer over de werken aan de Stormvloedkering Ramspol

Afdeling Kastenbouw:

deel dit bericht

overige nieuws