meld u aan voor de nieuwsflits

Ondernemen in de maatschappij | MVO

Istimewa Elektro is zich erg bewust van haar positie als bedrijf in de maatschappij. Onze medewerkers zijn deelnemers van deze maatschappij waarin wij actief zijn. Als landelijke speler, system integrator en asset manager op gebied van Infra & Water maken we verschil door en met onze mensen. Wij zijn een kenniscentrum op gebied van elektrotechniek, infra en water. Wij willen daarom het behalen van een gezond financieel rendement combineren met het leveren van toegevoegde waarde voor de medewerkers, het milieu en de maatschappij. Voor nu en in de toekomst. Derhalve maakt “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (MVO) integraal onderdeel uit van de missie, visie en strategie van onze onderneming.

Webinars live volgen of terugkijken

Onze webinars zijn een uitstekende gelegenheid om meer te leren over verschillende onderwerpen met betrekking tot verbetering van de prestaties van assets, slim onderhoud, equipment & energie-oplossingen en het decarboniseren van bestaande assets. Elk webinar wordt geleid door ervaren materiedeskundigen en LIVE gepresenteerd. We moedigen deelnemers aan om vragen te stellen en in discussie te gaan met onze sprekers. 
Webinars zijn gratis en online. Deelnemers kunnen van overal deelnemen via computer, tablet of mobiel apparaat, met behulp van de Zoom-toepassing.

CO2 prestatieladder | Milieu

Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder

Duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol binnen onze activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarin is het verlagen van onze CO₂-uitstoot. Dat betekent een lager energie- en brandstofverbruik en meer gebruik maken van duurzamere energiebronnen. Reductie van de uitstoot van CO2 is inmiddels één van de hoogste prioriteiten geworden van overheden op alle niveaus. Organisaties gelieerd aan de overheid en commerciële bedrijven volgen deze ontwikkeling inmiddels in rap tempo. Istimewa Elektro heeft zich tot doel gesteld haar prestaties op het gebied van reductie van CO2 uitstoot continu te gaan verbeteren. Daartoe heeft Istimewa Elektro zich sinds 2013 laten certificeren voor de CO2 prestatieladder uitgegeven door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

Deze prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Om de CO2 uitstoot van het bedrijf te bepalen is een CO2-footprint opgesteld over het jaar 2011. Deze footprint dient als basis voor het CO2-reductiebeleid van Istimewa Elektro. De CO2 footprint en de CO2-reductie doelstellingen zijn weergegeven in het Energie Management Plan van Istimewa Elektro. 

Om onze inspanningen op het terrein van CO₂-reductie beter te managen, zichtbaar en controleerbaar te maken, is Istimewa Elektro – Stork vanaf september 2023 met alle vestigingen in Nederland op niveau 5 gecertificeerd

veiligheidscultuurladder | milieu

Niveau 3 van de Veiligheidscultuurladder

In 2023 is via een externe audit Niveau 3 van de veiligheidscultuurladder behouden. We hebben deze trede 3 in 2022 behaald op het toepassingsgebied: Engineering, installeren, repareren, inspecteren, nazorg en onderhoud van technische installaties, alsmede werkplaats, kantoorbouw en elektronica.
Repareren, inspecteren, nazorg en onderhoud van elektronische machines en installaties.

Kwaliteit en veiligheid is voor ons bedrijf een aandachtspunt waar iedere medewerker zich tracht aan te houden. Wij gebruiken hiervoor het ijsbergmodel. Het ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe gedragsverandering gerealiseerd kan worden. In deze theorie worden mensen vergeleken met een ijsberg. Het zichtbare gedrag bevindt zich in het topje van de berg en het grootste gedeelte is onzichtbaar, onderwater. 

De componenten onder de waterlijn, zoals overtuigingen en normen en waarden, hebben direct invloed op het gedrag van de mens. Voor het bewerkstelligen van veranderingen in het gedrag, is het van belang om de aandacht te richten op de items onder de waterlijn. Het gebied van het onuitgesprokene, het onzichtbare en het onbewuste. Indien je meer wilt weten hoe wij deze theorie in de praktijk toepassen adviseren we je contact op te nemen met Dirk-Jan van Soest. Hij kan je haarfijn uitleggen hoe we intern omgaan met het kwaliteit en veiligheid verbeterproces. 

Elektrisch rijden in en om Rotterdam

De vestiging Rotterdam rijdt sinds 2020 volledig elektrisch. De eerste aangeschafte auto's waren van Hyundai en dan specifiek het model Kona met een actieradius van maar liefst 425 elektrische kilometers. De Co2 uitstoot zal hiermee dus volledig neutraal zijn, iets wat door de gemeente Rotterdam als zeer positief werd beoordeeld.

KETENANALYSE

Eén van de eisen hiervoor is het opstellen van een ketenanalyse. In 2018 hebben we een nieuwe ketenanalyse gedaan, dit keer gericht op de kabels die het meest gebruikt worden in onze projecten. Hieruit kwam een conclusie die vertelde waar we het beste onze kabels konden kopen om het minst CO2 uitstoot in de hele keten, zoals productie, vervoer en recycling.
Klik hier voor: De ketenanalyse

Reductiemogelijkheden
Ten aanzien van Scope 3 emissies zijn reductiedoelstellingen van Istimewa Elektro weergegeven in het document CO2-Reductie Plan Scope 3.

KETENINITIATIEVEN

Bij keteninitiatieven werken producenten, leveranciers, werkgevers, werknemers of organisaties, samen aan duurzame projecten.

Istimewa Elektro is aangesloten als partner bij Duurzame Leveranciers. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea Group en Sweco. Het platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt.

Ook heeft Istimewa Elektro een bijdrage geleverd in het project Getijdencentrale in de Oosterscheldekering in Zeeland (GOSK). In het consortium achter dit project zijn naast de bouwer, Tocardo, de volgende bedrijven aangesloten: Istimewa Elektro, Huisman, Hillebrand, Structon, Mammoet, Rijkswaterstaat, Zeeuwse Milieu Federatie, Provincie Zeeland en de Europese Unie. Als extra bijdrage heeft Istimewa Elektro een specifiek budget ter beschikking gesteld. 

DUURZAME OPLOSSINGEN

Istimewa Elektro biedt duurzame oplossingen op het gebied van:

HSSEQ Bulletin MAAND 2022
VOLGT NOG: Ons streven is 3 tot 4 keer per jaar het HSSEQ bulletin uit te geven.
Klik Hier
HSSEQ Bulletin MAAND 2022
VOLGT NOG: Ons streven is 3 tot 4 keer per jaar het HSSEQ bulletin uit te geven.
Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide

AFVALSTROMEN

Registratie en beheersing van onze afvalstromen vindt nauwgezet plaats en is geborgd in de procedures van ons kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de ISO-Norm 9001. Afvalstoffen en -materialen worden gescheiden afgevoerd/verwerkt.
Milieubelastende en gevaarlijke stoffen Bij de keuze van materialen en middelen wordt steevast gestreefd naar de oplossing welke het minst belastend is voor mens en milieu.
De voorraad gevaarlijke en milieubelastende stoffen welke opgeslagen moet worden, wordt zo klein mogelijk gehouden. Indien toch noodzakelijk worden deze stoffen in een speciaal daartoe ingerichte ruimte met speciale voorzieningen bewaard.

STIMULAR MILIEUBAROMETER

Ook is Istimewa aangesloten bij de Milieubarometer van de stichting Stimular. De Milieubarometer is een online instrument waarmee bedrijven en organisaties hun milieuprestatie en CO2-footprint meten en verbeteren. Een belangrijke doelstelling van Stimular is het verspreiden van kennis over Duurzaam Ondernemen, afval- en emissiepreventie, energiebesparing en milieuzorg.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID MEDEWERKERS

Voor Istimewa Elektro is de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers prioriteit nummer 1. Met als basis de wettelijke normen en richtlijnen zoals ISO 9001, ARBO, VCA-P, NEN 3140, ATEX e.d. wordt een actief beleid gevoerd om het bewustzijn van de organisatie op het vlak van veiligheid op het hoogst denkbare niveau te houden middels opleiding en training, veiligheidsinstructies, toolbox meetings en evaluatie sessies. Ons ‘Safer Together’ programma legt hier de focus op. Lees er meer over.

PERSONEELSBELEID

Vanuit de overtuiging dat haar personeel het belangrijkste kapitaal van de onderneming vormt, voert Istimewa Elektro een actief personeelsbeleid dat medewerkers stimuleert en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de functie en het bedrijf. Als werkgever onderhoudt Istimewa Elektro tevens intensieve contacten met opleidingsinstituten in de regio.

Leren, werken en stage bij Istimewa Elektro

Istimewa Elektro biedt op diverse manieren mogelijkheden om te leren, ontwikkelen en werken in de installatie- en elektrotechniek. We hebben de belangrijkste mogelijkheden samengevoegd zodat de informatie makkelijk te lezen is.

Stork Vlissingen

Sinds 2007 is Istimewa Elektro onderdeel van Stork, ze zijn online ook te vinden als Stork Vlissingen. Al is dat een naam die ze niet actief voeren. De bestaande bedrijfsnaam 'Istimewa' is namelijk veel bekender in de regio Zuid-West Nederland.