meld u aan voor de nieuwsflits

Werken bij Istimewa Elektro?

Aansluiten Beweegbare Bruggen & Sluizen | provincie Noord-Holland

Aansluiten bruggen en sluizen op bediencentrale

Steffan Gebraad is betrokken bij het aansluiten van de beweegbare bruggen en sluizen als technisch manager binnen het bouwteam in de ontwerpfase en als projectleider in de realisatiefase. Het project is officieel van start gegaan op 04 april ’22. Gedurende enkele jaren wordt er aan het aansluiten van de beweegbare bruggen en sluizen gewerkt. Gepland is dat dit project medio kwartaal 1 van 2025 wordt opgeleverd. Na de oplevering is er per brug 90 dagen onderhoud afgesproken, ervan uitgaande dat de brug storingsvrij draait.

Brug Vrouwenakker gemeente Nieuwkoop

Samenwerken in het bouwteam

De opdracht voor Istimewa is het ontwerpen en aansluiten van 10 bruggen aan de bediencentrale Heerhugowaard. De provincie Noord-Holland wil de doorvaart op de (vaar)wegen verbeteren en sluit om die reden een groot aantal van haar bruggen en sluizen aan op deze bediencentrale. Onze collega bouwteampartner Yunex Traffic gaat 1 brug en 5 sluis/brug combinaties ontwerpen en aansluiten. Naast hen werken we ook nauw samen met technisch adviesbureau Sliedrecht. Zij hebben kennis op het gebied van werktuigbouw-en civiele installaties en met Griffid, zij zijn de leverancier van audio en CCTV.

De expertise van een hoofdaannemer uitgevoerd in Noord-Holland

Istimewa is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het ontwerpen en aansluiten van 10 beweegbare bruggen aan de centrale bediening (CB) te Heerhugowaard. Het betreft bruggen die op dit moment nog lokaal, of vanaf een andere locatie worden bediend. Voor het aansluiten op de CB dienen de installaties aangepast te worden. Je kunt denken aan bv.: werktuigbouwkundige installaties, elektrische installaties, communicatiesystemen, CCTV, bediening, etc. Tevens wordt er gekeken naar de geldende normen, richtlijnen en veiligheid. Vervolgens wordt er per object geïnspecteerd of er nog zogenoemde ‘’meekoppelkansen’’ meegenomen kunnen worden. Deze worden normaliter binnen het onderhoud uitgevoerd, maar het is efficiënter, voordeliger, om deze direct binnen het project mee te nemen.

Kraspolderburg gemeente Alkmaar

Je maakt je groter en beter door samen te werken

Samenwerken ook binnen Istimewa Elektro

Ons bedrijf is uniek in het samenwerken intern en vaak ook met het moederbedrijf Stork. Er zijn diverse afdelingen en hierdoor vele medewerkers direct en indirect betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden. De afdelingen Technical en Engineering zijn in deze fase betrokken. 

De Istimewa collega’s zijn:  

 • Jos Thijs (projectmanager) 
 • Marcha van Leeuwen (Manager projectbeheersing)
 • Jasper Rentmeester (Hoofduitvoerder)
 • Rene Lous (monteur)
 • Richard Blokpoel (software engineer)
 • Maarten Prinsen (software engineer)
 • Matthijs Suurmond (lead engineer Hardware)
 • Patrick Jacobse (Hardware Engineer)
 • Kylian Huigen (Hardware Engineer)
 • Bart Jongeling (Hardware Engineer)
 • Emile Anrochte (Hardware Engineer)
 • Peter Joosse (tekenaar)
 • Irene Sturm (Werkvoorbereiding/trainee)
 • Vincent van der Burgt
 • Lars Leenders (coordinator Beheer & onderhoud bediencentrale)
 • Stefan van Duijn (Hardware Engineer)

Naarmate het project vordert zullen meer collega’s aanhaken. 

Steffan vertelt in zijn eigen woorde  

Ik ben fulltime betrokken bij dit werk in uitvoering en maak tussen de 32 á 40 uur per week. Het betreft een speciale opdracht, waarin het bewaken van de kosten ook een belangrijk onderdeel is. De reden hiervoor is dat we de ontwerpfases (t/m DO) op regie uitvoeren, maar de uiteindelijke renovaties op basis van een vaste aanneemsom. Uitgangspunt is wel dat dit allemaal gebeurt binnen het beschikbaar gestelde taakstellend budget vanuit de provincie Noord-Holland. Inmiddels is de eerste realisatie voor Brug Vrouwenakker al in opdracht gegeven, en zijn we bezig met het DO van de Kraspolderbrug. Beide bruggen worden, indien materialen tijdig geleverd worden, Q1/Q2 2023 omgevouw en aangesloten op de CB te Heerhugowaard.

Steffan Gebraad, technisch manager binnen het bouwteam in de ontwerpfase en als projectleider in de realisatiefase. Tweet

Naast dit project houdt Steffan zich nog bezig met de bouw van een nieuwe brug op het Noordhollandsch Kanaal.

Provincie Noord-Holland
deel dit bericht

overige nieuws